Vad är likheten mellan Nice och Göteborg?

Har ni grubblat över likheten mellan Drottningtorget i Göteborg och Place Massena i Nice? Svaret är: Jaume Plensas gubbar på pinnar.

De tre som står på Drottningtorget utanför Clarion Post Hotel Göteborg heter Dröm och de sju som står på Place Massena i Nice Concersation à Nice. Är de snygga eller fula? Det är en smaksak men jag tycker att det är läckert att de ändrar färg.

Alla sju syns inte på bilden från Nice, tre stycken har jag bakom mig. För övrigt så passerar spårvagnar på båda dessa torg. Men därefter upphör nog likheterna. Det finns fler poliser på bilden från Nice än det finns totalt antal personer på bilden från Göteborg.

Samma konstnär finns representerad i Antibes men då med en annan staty.

chefstomaten