Riksväg 40 eller väg 40?

Att skriva en bok går ganska fort. Det som tar tid är att grunna igenom, göra avvägningar och fatta beslut samt att göra all research. Det ligger nämligen en hel del tankearbete bakom varje bok jag publicerar. En del syns mer än annan. Idag ska jag berätta om research som inte syns så himla väl, som huruvida jag ska kalla riksväg 40 för riksväg eller bara för väg 40. Vi börjar med själva vägen.

Vacker grusväg någonstans i närheten av Torpa stenhus i Västergötland. Ingen riksväg.

Riksväg 40 ingår i min bok

Väg 40 går från Göteborg till Västervik eller vice versa. Jag bryr mig dock inte om hela vägen utan bara biten fram till Jönköping då denna sträcka ingår i manuset till Smultronställen mellan Göteborg och Stockholm. ”Min del” av vägen är dragen rakt genom Borås, stryker förbi Ulricehamn och rundar Jönköping. Större delen av denna sträcka är motorväg men en bit mellan Ulricehamn och Jönköping är vajerväg.

Den senaste tiden har jag försökt få ordning på manuset för utgivning vilket betyder att jag behöver spika titeln och undertiteln. Titelns roll är att locka läsare, undertiteln att förse boken med sökord som gör den lättare att hitta i nätbokhandeln. Det betyder att jag skulle behöva få in att vi åker bil på den östra sidan om Vättern, inte den väg som är skyltad som Stockholm-Göteborg. Det vore också fint om jag lyckades få med att boken handlar om allt möjligt, inte bara fikaställen. Jag har klämt in historia, geologi och allt annat som jag är intresserad av mellan tipsen på gårdsbutiker och fikaställen.

Motorvägen E4:an vid Stavsjö. Att jag klampade runt här berodde på att jag försökte fotografera en kanon till boken.

Är begreppet riksväg på väg bort?

När jag la upp ett förslag till undertitel som innehöll ordet riksväg 40 så berättade en läsare att det begreppet hade kommunikatörerna på Trafikverket lagt mycket tid på att tvätta bort. Samtidigt verkar det leva kvar. Jag kontaktade språkvårdare på Trafikverket och fick till svar att båda varianterna fungerar, men att ”riksväg 40” tappar mark till fördel för bara ”väg 40”.

För de som är i branschen är det ingen risk för sammanblandning eftersom riksvägarna har nummer 1-100. Andra vägar är länsvägar. Skillnaden på riksväg och länsväg är vem som planerar dem. Båda underhålls av Trafikverket.

Riksvägar planeras av Trafikverket

Länsvägar planeras i länstransportplaner, som tas fram av länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan eller kommunala samarbetsorgan – inte av Trafikverket. Trafikverket bidrar dock med underlag till länstransportplanerna.

Ordet riksväg är nämnt i lagtext. Så här står det i vägförordningen 2012:707:

1 kap. Allmänna bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller allmän väg och innehåller föreskrifter i anslutning till väglagen (1971:948). Allmän väg är riksväg eller länsväg.

Vad ska jag kalla vägen i min bok?

Svaret är alltså att jag kan välja vad jag vill. Båda är rätt. Vilket ju var både praktiskt och opraktiskt att veta. Det är alltid trevligt att kunna bestämma själv men det betyder också att jag måste fatta ett beslut. Jag tror att jag ska försöka få med att det är rätt med båda alternativen. Detta för att slippa vänliga mejl från läsare som vill påpeka att jag har skrivit fel. Jag uppskattar verkligen att få läsarmejl, men vissa är roligare att få än andra.

Boken skulle egentligen varit på väg till tryck nu men sjukdomar och okoncentration har satt käppar i hjulen. Och imorgon ska jag ut och åka tåg genom Europa så då tappar jag nog fokus på den här boken i några veckor.

Riksväg 40 sedd från en av de nyare rastplatserna.
chefstomaten