Bifrostgatan behöver trottoar nu!

Bilarna har tidigare regerat ensamma på Bifrostgatan men under 2013 och 2014 kommer de att få sällskap av cyklister och gångtrafikanter varför det behövs en kombinerad cykel- och gångbana omgående. Är detta något Mölndals kommun har på gång?

I samband med ett möte med representanter för Skanska Nya Hem i Göteborg häromdagen fick jag reda på att cykelbanan som går parallellt med Bifrostgatan i Mölndal kommer att stängas av under en period. Exakt när detta kommer att ske kunde de inte säga. Det beror på hur försäljningen av en rad med planerade, ännu obyggda, radhus går. Det är bland annat för att bygga de radhusen som cykelbanan kommer stängas av. Jag förstod det som att företaget hoppas vara färdigbyggda i området 2014 vilket pekar på någon gång under 2013-2014.

Under denna period kommer många gående och cyklister välja Bifrostgatan istället. Jag ska tydliggöra att Skanska tror att de ska leda om cyklisterna till Hagåkersgatan. Och det kommer säkert vara en och annan som gör det. Men många kommer vägra gå en så lång omväg till sin busshållplats för att det står en skylt att de ska göra det, de går den närmaste vägen. Det har redan blivit en upptrampad stig från cykelbanan ut till Bifrostgatan för att Vänortsgatan är avstängd. Att tro att en förlängning av omvägen inte får fler att välja den nya stigen är att lura sig själva.

Klicka på bilden för större version. Texten i lila: H står för kollektivtrafikens hållplatser (det vill säga dit många gående är på väg). R är ungefär där det ska byggas radhus och 1 och 2 står för de två sjuvåningshusen som Skanska bygger just nu.

Den gula vägen är den nuvarande cykelbanan som alltså kommer att stängas av (temporärt), den röda är den tänkta omvägen och den turkosa linjen är den väg som redan idag många väljer, ett antal som kommer öka när gul väg stängs av.  

Med tanke på hur pass hårt trafikerad Biforstgatan redan är, är det väsentligt att en någon form av cykelbana och gångväg byggs ganska omgående. Att detta görs torde vara i Mölndals kommuns intresse (även om jag kan tycka att notan bör falla på Skanska och inte på skattebetalarna). Dags kontakta Mölndals kommun? Jag återkommer med rapport!

chefstomaten
Senaste inläggen av chefstomaten (se alla)