Lita inte på Skanska!

I en av de fantastiska kommunikéerna i höstas från den anonyma ”platsledningen Vänortsgatan” till oss drabbade stod det att pålning skulle inledas omedelbart (nästföljande vardag) och pågå till mitten av januari. Vet inte vilken kalender Skanska använder sig av men i den jag har så infaller mitten av januari före februari. Pålningen är inte avslutad. Tvärtom, den låter värre än någonsin. Man kan uppenbart inte lita på vad Skanska säger.

Skanska överlåter kommunikationen åt andra

Skanska verkar ha fullt upp med glassig reklam till potentiella köpare och har överlåtit informerandet av oss drabbade till vår egen bostadsrättsförening. Jag citerar nedan från årets första nummer av Harald Stake Bladet.

Vi har fått veta att de kommer påla fram till V 10,

Vad f-n. Vecka tio, det är en bra bit in i mars. Mars är för helvete inte januari. Två hela förbannade månader till med huvudvärk och oväsen.

det är även under denna period som man kan höra pumpen som håller schaktet torrt. Den går hela dygnet fram tills dess att de fått färdigt grunden.

Det är alltså en pump. Jag har gått runt och letat efter källan till det där smådunkandet dygnet runt, men inte kunnat identifiera det. Det är ett sådant där irriterande ljud som genererar högt blodtryck och hjärtinfarkt snarare än migränliknande huvudvärk.

Ca V 20 kommer de att börja med resning av väggarna, ett arbete som de räknar ska vara klart någon gång slutet september. Under hela byggtiden (tills båda huskropparna) är byggda kommer Vänortsgatan vara avstängd.

Men för helvete! Jag är less på att köra runt!!! Just närheten var ju en av huvudanledningarna att flytta hit.

Det gröna strecket visar hur jag vill återgå till att köra NU! Den vägen har Skanska lite godtyckligt spärrat av för att skydda våra bilar mot tom asfalt. Argumentet är att varje dag dör någon på en Skanska byggarbetsplats någonstans i världen för att de gått under någon byggkran eller så. Tja, byggkranen kom först hit några månader efter att de stängde av vägen och spärrade av oss. Och den används varken kvällstid eller helger! Eller över vägen.

Ska jag vara ärlig så kanske inte ens jag skulle vilja köra på vägen just nu, den har blivit ganska smal eftersom Skanskas stora grop kommit obehagligt nära. Men det är nu det. Det fanns ingen som helst anledning, mer än rent djävulskap, att stänga av den i november.

Och i maj ska de resa väggar. Inte fan kommer de resa väggar nere i gropen, den kommer de såklart ha fyllt igen tills dess. Varför jag vill ha någon vettig anledning till varför vi inte kan börja använda vår väg igen!

Jag har ett tungt argument till. De bilar som väljer den södra omvägen, de hamnar i rödljuskorsningen vid Mölndals sjukhus och den är allt annat än dimensionerad för den trafikmängd som nu råder. Långa köer hindrar ambulanser komma fram till akutintaget. Det är förvisso ”bara” en ortopedakut men jag kan inte förstå att Mölndals stad tillåter Skanska att spärra av vägen med detta i åtanke.

De kommer också att flytta den nedersta delen av cykelbanan (den utanför 12:an), oklart hur de tänkt sig men det verkar som alla trafik ska gå mellan 12:an och 8:an.

Öhh??? Men hallå, nu får ni faktiskt ta och tänka till. Gående ska till spårvagnshållplatsen, cyklister ska till cykelbanan. Vad har ni tänkt dessa ska ta vägen? Lagras i någon byggbarack och släppas ut när bygget är klart?

Detta är en satellitvy från google maps över mitt område. Mina tillägg tarvar nog en del förklaring. Grönt är dåtid, rött är eländestid. Den gröna bulliga fyrkanten högst upp ska föreställa en buss på väg till min favoritpub the Rover. Busshållplatsen ligger där Vänortsgatan ansluter till Bifrostgatan. (Vänortsgatan är alltså vägen med de gröna dubbelriktade pilarna på, vägen som Skanska lagt beslag på.)

Krumeluren med voffet är den numera försvunna hundrastgården. Jag saknar den väl inte direkt, den var alldeles för liten. Men jag vet att den var flitigt använd. Den gröna gubben är nämligen jag som sitter och skriver med full koll på antalet hundar i hundrastgården, eller antalet grävskopor i bygghelvetet (jag föredrar hundar).

Den gröna blomman är min och mina grannars uteplats inramad med buskar, gräslök och smultron. De röda tjocka strecket är cykelbanan som hamnat fel (väntar på respons från Mölndals stad om detta felbygge). De röda kryssen är taggtråden som Skanska hägnat in oss med.

Det höga röda strecket i högra delen  – dunk – ska illustrera en pålningskran. Strecket nedanför är den del av de gamla gropiga parkeringsplatserna där vi just nu går och cyklar. Den som det talas om att Skanska ska stänga av. Och var fan är det tänkt oss att vi sak ta vägen? Vi kan inte gå runt åt vänster, där stoppas vi av ett plank som inte syns på satellitbilden. Vänortsgatan har de redan spärrat av, ska de nu klippa av vår enda länk ut till Göteborgsvägen?

Nej, om denna stolleidé går igenom, då får Skanska allt sätta upp en temporär gångväg ovanför. En sådan där som sätts upp vid konserter och idrottsevenemang. Det är visserligen skit bära cykel upp och ner för trappor men den funkar åtminstone för gående på väg till spårvagnshållplatsen.

Hög tid förbereda evakuering från Vänortsgatan

Vad kommer från Skanska härnäst? De verkar överhuvudtaget inte uppmärksammat det faktum att det bor folk här. Eller i vart fall är vi för obetydliga för dem att visa någon som helst hänsyn till.

Vilken dag som helst så vaknar jag väl och så har de helt barrikaderat in mig. Jag har därför tagit det säkra före det osäkra och skaffat ett rep för evakuering. Det ska klara tre våningar så nog ska jag kunna ta mig ut ur min lägenhet oavsett vad Skanska hittar på.

Sedan kanske det inte hjälper så värst mycket att jag kan ta mig ut ur huset. Jag lär behöva en kraftig avbitartång som klarar att klippa upp taggtråd för att ta mig ut ur Skanskas fängelse.

Jag efterlyser evakueringslägenheter! Det verkar dock inte som Skanska kommer ta sitt ansvar och evakuera oss drabbade frivilligt så nu efterlyser jag bra metoder för att motivera dem. Kom med förslag! Hur ska jag gå till väga för att få ett dräglig boende och arbetsmiljö?

chefstomaten