Tyst dag i Skanskaland = 76db

Idag är alltså en tyst dag i Skanskaland, ingen pålning utan bara lite sågning. Jag plockade fram min nya app Sound Meter och mätte upp 76db. Ja i ärlighetens namn låg den mest och pendlade mellan 70 och 74. Det är ändå en bra bit över Naturvårdsverkets riktvärde på 60db för buller vid byggarbetsplatser.

Resten av inlägget är citat från Naturvårdsverket.

För byggverksamhet som pågår i högst två månader bör 5 dBA högre värden kunna tillåtas. Det gäller korta bygguppdrag som borrning, spontning och pålning.

Vid enstaka kortvariga händelser som pågår högst 5 minuter per timme bör upp till 10 dBA högre nivåer kunna accepteras.

Och lite längre ner.

Olika undersökningar har konstaterat att information till de kringboende om den störande verksamheten gör att de tolererar störningarna bättre. Informationen handlar då om vad man håller på med samt när och hur länge olika verksamheter ska pågå. Information till de kringboende bör alltid ske om arbetet förväntas ge högre bullernivåer än vad som angetts i tabellen ovan.

chefstomaten
Senaste inläggen av chefstomaten (se alla)