Udda sevärdheter: Stolletornet på Safjället

De människor som knatade högst upp på Safjället för 3-4000 år sedan tittade inte ut över en massa bostadshus. De kunde inte se det som idag är Toltorpsdalen. Istället såg de öar och halvöar sticka upp ur en havsvik. Kanske såg de sina släktingar komma seglande efter kortare eller längre resor.

Högst upp på bergsknallarna byggde de rösen av imponerande storlekar. Rösena var gravmonument, men kan också ha fungerat som sjömärken för att navigera i skärgården. Det fanns färre träd på bronsåldern än idag, så rösena bör ha synts på långt håll.

Den sida av Safjället som vetter ner mot Toltorpsdalen är rejält brant.

Hällkistor, fornborgar och rösen på Safjället

När rösena byggdes fanns det redan äldre gravar på Safjället, i form av hällkistor. Senare fick hällkistor och rösen sällskap av en fornborg som byggdes som skydd under oroliga tider. Båda rösena och fornborgen krävde någon form av organiserade samhällen för att bli byggda.

I de flesta fall låg rösena där som enorma gravmonument i tusentals år. Ibland rullade några stenar iväg. Ibland fick stenarna hjälp på traven därifrån av människor som letade efter skatter eller ville använda stenarna till något annat. På Safjället i Mölndal är båda rösena i dåligt skick, det ena är nästan helt förstört.

Idag ligger resterna av rösena i skogsdungar vilket gör dem svårare att se på håll.

Koft-August började bygga en väderkvarn

I slutet av 1800-talet fick August Andersson eller Koft-August för sig att bygga om ett röse på Safjället till väderkvarn. Det var inte helt ologiskt. På den tiden användes Safjället som betesmark så det fanns inga träd som skulle hindra vinden. Men röset ligger 90 meter upp på en bergsknalle som delvis är rätt brant. Hur skulle säden fraktas upp?

Koft-August tänkte sig att en linbana skulle lösa biffen. Varken linbanan eller kvarnen blev någonsin klar men Koft-August har flyttat om rejält med sten för att bygga bastanta väggar som grund för en kvarn och därmed förstört röset.

Lagskyddat fd röse.
Tallen växer på högst punkten, vilket antagligen varit mitten av röset. Som synes har stenarna flyttats. Mitten är tom och runt om finns början till väggar.

Stolligt att rasera ett fornminne

Koft-August bygge lär ha fått namnet Stollens torn i folkmun. Å ena sidan förtjänar idén att rasera ett fornminne det epitetet men å andra sidan tänker jag att gränsen mellan vad utomstående anser är ett genidrag och tokstolligt mest beror på resultatet. Tänk om det hade blivit en kvarn och den hade revolutionerat hela samhället? Många av de entreprenörer som startat dagens storföretag har nog setts som stolliga i omgivningens ögon vid något tillfälle.

Men det är synd att röset är borta. Idag anser vi att det är helt förkastligt att rasera en fornlämning utan att först ha skickat dit arkeologer som dokumenterar platsen. Men Koft-August är långt ifrån ensam om att flytta om i gamla fornlämningar. När jag ägnar mig åt att läsa om romerska lämningar i Provence så har de flesta vid något tillfälle använts som stenbrott. Men många av dem har återuppbyggts mer eller mindre autentiskt på 1800-talet så han var lite ur fas.

En sommar blommade det massor av ullar ganska nära röset som nu är Stollens torn. Men jag har varit tillbaka många gånger utan att de återkommit.

Nya skyltar på Safjället

Informationen om Koft-August har jag hämtat från den skylt som stå vid det före detta röset. Om jag inte minns fullständigt fel så är skylten ny eller i varje fall rengjord. Jag har för mig att där förut var en nästan oläslig skylt som bara rapporterade om de ungefärliga årtalen för originalbygget. Vilket är 1800-1100 f Kr.

Safjället är idag ett skogsklätt naturreservat som ligger mitt i smeten mellan tättbebyggda områden. Där finns ett populärt elljusspår och ett nätverk av småstigar. Skogen är blandad med både björk och tall samt någon enstaka bok. Det finns också ett par mindre vattenhål och ställen där man kan blöta ner fötterna. Bergskanalen, Ändis och Indiandammen har fastnat på bild tidigare.

Bergskanalen var från början ett kärr som dämdes upp för att det skulle bli en vattenyta (samma sak med Ändis som för några årtionden erbjöd skridskois). Nu håller de på och växer igen och återgår till kärr. Bilden är från juli 2015.

Fler udda sevärdheter sprider ut besökarna

Bakgrunden till det här inlägget är att en kompis i helgen skickade mig länkar till de senaste inläggen i den pågående debatten om överturism. Det vill säga att alla människor åker till samma plats för att ta samma selfie. Något som gör att lokalbefolkningen som bor på dessa platser ledsnar på turister och börjar skrika på förbud.

En lösning (som jag varit inne på tidigare) är att slänga alla listor med ”100 ställen du måste se innan du dör” och istället fokusera på udda sevärdheter. Jag tänkte att det kunde bli ämnet för en ny bloggserie, men det visade sig att jag redan hade börjat skriva om udda sevärdheter.

Mina fötter trivs bättre i mjuk mossa än på upptrampade stigar.

Vägbeskrivning till röset

Vill du besöka högen med stenar som Koft-August flyttat runt så ska du börja med att ta dig till Safjället. Det ligger inkilat mellan Toltorpsdalen och Mölndalsåns dalgång, mellan Krokslätt och Bifrost. Det går att ta sig upp på flera ställen. Exempelvis Wallinsgatan i sydost och Krokslättsvallen i norr. Om du kommer söderifrån, från Wallinsgatan får du en rejäl uppförsbacke upp till motionsspåret.

När du återhämtat dig, ta motionsspåret åt vänster. Gå ett par hundra meter. Den första skylten som pekar upp mot ett röse till höger går till Stollens torn. Det är ganska upptrampat men kan vara lite halt när det regnat.

Det lär finnas fler saker att se på kullarna runt omkring. Kanske tar jag tag i det någon dag. För några år seda skrev jag en rad om en kulle på andra sidan motorvägen, Ekekullen.

Historien om Safjället hamnade så småningom i en bok. Hundra nedslag i Mölndal med stiliga foton av naturfotografen Mikael Svensson.
chefstomaten
Senaste inläggen av chefstomaten (se alla)