Skanska gör intrång i mitt hem

Pålningsmackapär, stensåg och helvetesmaskin (aka padda) har fått en utmanare i tävlingen värsta-byggmaskinen. Vet inte vad den här heter eller gör men den låter för dj-ligt rent ut sagt. Att den dessutom är i gång timmar i sträck stärker dess chanser i tävlingen avsevärt.

Appen Sound Meter på mobilen har rört sig mellan 37 och 39 decibel hela eftermiddagen. Inomhus. Inte underligt att jag har en huvudvärken from hell!

När jag googlade efter gränsvärdena för buller inomhus (de är 30db och Skanska har överskridit dem igen) ramlade jag över en skrift om buller från Socialstyrelsen som var mycket intressant. Jag måste citera massor av kloka saker ur den (ISBN 978-91-85999-30-9). Jag hoppas verkligen att många läser dessa citat. Särskilt önskar jag att alla som tycker att jag tjatar lite väl mycket om bygget gör det. (Notera att detta bara handlar om buller, inte de andra aspekterna av att vara sambo med ett bygge; omvägarna och smutsen).

Idag finns tydliga bevis på att buller har en negativ påverkan på arbetsprestationen.

Tack! Jag har mumlat om detta ett tag. Och har ett halvfärdig Antibesmanus som bevis på vad negativ påverkan på arbetsprestation betyder i praktiken. (Den boken skulle jag skrivit klart hösten 2011).

Nivån på bullereffekten beror på arbetsuppgifterna

Socialstyrelsen noterar att hur stor påverkan bullret har beror på arbetetssuppgifterna hos den som blir utsatt.

Komplexa uppgifter /…/ I sådana situationer påverkar buller i princip alltid prestationen negativt eller gör den mer ansträngd.

Skriva böcker = tämligen komplext. Men det är en ledtråd till varför byggarbetarna inte förstår att bullret stör, deras arbete kräver inte samma koncentrationsförmåga och kreativitet. (Plus att de är vana).

Tidsaspekten – ju längre det pågår ju större effekt

Bullret får allt större effekt på arbetsprestationen ju längre tid som exponeringen pågår. /…/i förlängningen blir de utsatta personerna tröttare och får nedsatt koncentrationsförmåga och sämre arbetsresultat.

Yes! Hur många månader har de hållit på nu? Första inlägget i serien rapport från bygghelvetet är daterat 20 oktober 2011 och det skrev jag för att jag inte stod ut längre. Jag tyckte att bygget hade hållit på hur länge som helst. Att bygget hade skrämt mig hemifrån tillräckligt länge och nu var botten nådd.

Fram tills dess var detta en positiv webbsajt.

Folkhälsoperspektivet – högt blodtryck och hjärtinfarkt

En permanent, kronisk påverkan, på grund av en långvarig exponering, kan ge upphov till t.ex. hypertoni och hjärtinfarkt. /…/Riskökningen kan troligtvis förklaras av att exponeringen orsakar en långvarig stressreaktion. Även om den faktiska riskökningen är liten kan den ändå vara betydelsefull ur ett folkhälsoperspektiv, eftersom ett stort antal människor exponeras.

Hälsorisker! I knew it – Skanskas vinstjakt kortar av de kringboendes livslängd. Kanske inte med så mycket för var och en. Men vi är rätt många totalt sett runt om i landet.

Bullerstörning leder till isolation

När jag kom till kapitlet psykosociala effekter vill jag helst fetmarkera hela avsnittet. Fetstilen nedan är min.

Vissa situationer kan utlösa aggressiva reaktioner, t.ex. då buller påverkar en aktivitet och individen upplever att hon eller han inte kan kontrollera eller påverka bullret. Buller i bostaden kan också leda till social isolering eftersom personer som tvingas bo i en bullerstörd miljö till slut kan uppleva den som så ogästvänlig att de inte kan ha något umgänge i bostaden. Människor som utsätts för pressande situationer kan också utveckla en uppgivenhetsreaktion.

Aggresiv och uppgiven – bekant? Om inte, klicka på de blå orden.

Jag minns mig själv före Skanska som en social person som hade gäster varje vecka. Nu är jag i och för sig mest på flykt undan bygget.

Bostaden är tänkt som en plats för vila och avkoppling. Det kan därför upplevas som ett intrång att bli utsatt för buller i sin bostad.

Klockrent!!! Exakt så är det.

Detta var inlägg 15/100 i #blogg100 (ett inlägg om dagen i 100 dagar). Jag avrundar med att tjata om att Skanska hade kunnat jobba annorlunda.

Edit: Jag inser så här i efterhand att jag publicerade ovanstående på Jobba hemma-dagen…

chefstomaten
Senaste inläggen av chefstomaten (se alla)